Waarom PetCards?

Gezonde huisdieren, een betrokken diereigenaar en een goedlopende praktijk. Dat is het uitgangspunt. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Een gezond dier

Het bieden van de best mogelijke zorg voor huisdieren vereist een grondig inzicht in de tekenen en symptomen van de gezondheid van het dier. Vaak ontbreekt dit inzicht, vooral wanneer het huisdier thuis wordt behandeld of herstelt. De vraag; ‘Hoe gaat het met uw kat?’ tijdens een follow-upgesprek is zelden gebaseerd op objectieve gegevens.

Een betrokken diereigenaar

Een groot deel van de gezondheidsproblemen bij huisdieren is te voorkomen wanneer de eigenaar goed is voorgelicht en betrokken is bij de gezondheid van hun dier. Het is niet dat diereigenaren het niet willen, maar vaak heeft men geen idee. Dr. Google kan een goed startpunt bieden, maar maakt dingen vaak erger op de lange termijn. Juiste en betrouwbare informatie ontbreekt vaak.

Een goedlopende praktijk

De werkdruk is overal hoog, en de dierenartspraktijk vormt daarop geen uitzondering. Elke technologische oplossing die administratieve last verlicht, processen automatiseert en tegelijkertijd de gezondheidsresultaten van dieren verbetert, wordt met open armen ontvangen. Hoewel alle dierenartsen er zijn voor de gezondheid van dieren, brengt het runnen van een goed functionerende praktijk vaak uitdagingen met zich mee. Het streven naar tevreden en terugkerende klanten is essentieel. Maar veel praktijken hebben moeite om het contact met diereigenaren te behouden zodra zij de deur uit zijn.

De veterinaire professional centraal

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft de wereld doordrongen met een overvloed aan technologische toepassingen. Het lijkt soms alsof het werk van professionals in een oogwenk kan worden vervangen door een enkele prompt in ChatGPT. Hoewel AI ontegenzeggelijk veel toegevoegde waarde kan hebben op diverse gebieden, mogen we de expertise en ervaring van veterinaire professionals niet zomaar terzijde schuiven.

Het platform PetCards

PetCards is een innovatief digitaal platform dat zich richt op het bieden van de best mogelijke zorg voor huisdieren met minimale inspanning, terwijl het de betrokkenheid van diereigenaren bevordert en de praktijkprestaties verbetert. Dit bereiken we door een gebruiksvriendelijk platform aan te bieden aan dierenartspraktijken, waarmee zij:

  • De gezondheid van huisdieren op afstand kunnen monitoren.
  • Eigenaren kunnen informeren over relevante onderwerpen met betrekking tot huisdieren en gezondheid.
  • In contact kunnen blijven met diereigenaren gedurende het leven van hun huisdier.
  • Diereigenaren optimaal kunnen begeleiden tijdens veterinaire ingrepen.
  • Zelf de mogelijkheid hebben het platform naar eigen wens in te richten.