Privacy verklaring

PetCards BV is het bedrijf dat het digitale platform ‘PetCards’ heeft ontwikkeld. Met PetCards willen wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van zorg voor het huisdier, samen met veterinaire praktijken.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en met welke reden jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen.

PetCards

Je leest op dit moment de privacy verklaring van het digitale platform ‘PetCards’. PetCards is een product van PetCards BV en is bedoeld om de gebruikers te begeleiden in de zorg voor hun huisdier. Dit vindt plaats samen met veterinaire praktijken die aangesloten zijn op het platform..

Naast gegevens van je huisdier zijn er situaties waarin jouw persoonlijke gegevens door PetCards verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij opmerkingen hebt over het gebruik van jouw gegevens door PetCards, neem dan gerust contact op via info@petcards.nl

Het kantoor van PetCards B.V. staat in Oss en we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92967582.

Verwerking persoonsgegevens

Jij bent belangrijk. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens met veel zorg en voldoen we aan de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving.

We gaan uitermate voorzichtig om met jouw gegevens en doen er alles aan om misbruik van deze gegevens te voorkomen.

Wij zullen alleen de noodzakelijke gegevens registreren. Dit is minimaal jouw naam en e-mailadres, maar kunnen ook nog andere gegevens zijn die horen bij de toepassing

Waarom bewaren we je gegevens?

Er worden voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door PetCards. Deze worden hieronder toegelicht.

Vaststellen wie je bent

Om vast te stellen wie je bent en je aan te kunnen melden in de app slaan we je naam en e-mailadres op. Voor veterinaire professionals slaan we ook een mobiel telefoonnummer op voor controle in twee stappen om te bewijzen dat jij het bent. Dit wordt ook wel tweestaps verificatie genoemd.

Instellen van de app

Iedereen is anders en heeft daarmee andere wensen over hoe de app voor hun zou moeten werken. We stellen in sommige gevallen een aantal vragen bij het eerste gebruik. Deze vragen helpen bij het correct instellen en optimaal gebruik van de app. Hierdoor krijg je op het juiste moment de correcte informatie.

Coachen, informeren en bewaken

PetCards is gemaakt om je digitaal te helpen tijdens een periode waarin je huisdier (medische zorg) krijgt of wilt voorkomen dat je medische zorg moet krijgen. Daarvoor kan het zijn dat je gegevens in moet vullen over je huisdier. Dit verschilt per zorgpad. Al deze gegevens zijn alleen voor jou en voor mensen die jou helpen te bekijken.

Waar slaan we je gegevens op?

Om te zorgen dat de gegevens die door PetCards worden ontvangen op een goede manier op te slaan en te beveiligen maken we gebruik van de volgende bedrijven.

AWS

Alle gegevens die je invoert worden opgeslagen in AWS. Amazon Web Services (AWS) is een bedrijf dat beveiligde data opslag aanbiedt maar ook zorgt dat je als gebruiker van de app veilig kunt inloggen en dat niemand anders dan jij en de mensen die jou helpen bij jouw gegevens kunnen. Al jouw gegevens staan opgeslagen in Europa.

Atlassian

Voor het registreren van bugs en privacy verzoeken maken wij gebruik van Atlassian. Jouw e-mailadres en bericht worden opgeslagen als je ons via info@petcards.nl mailt.

Voor hoe lang worden je gegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door PetCards, maar nooit langer dan nodig is voor het gebruik van de app. Alleen als we door de wet verplicht worden zullen we jouw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Jouw persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld en je gegevens worden alleen bewaard in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door PetCards of door een van de ontvangers worden bewaard, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Gegevens worden altijd verstuurd via een sterk beveiligde verbinding (TLS 1.2)

De PetCards app kan zelf ook vergrendeld worden met een wachtwoord, PIN-code, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

De veterinaire professional die eventueel meekijkt met de gegevens van je huisdier doet dit via een website die beveiligd is door een SSL certificaat. Dit betekent dat deze verbinding met de website van PetCards privé is. Je herkent deze beveiliging aan het (groene) slotje voor de URL. Het internetadres zal dan beginnen met https://

Wat zijn jouw rechten?

Recht op inzage

Je hebt het recht om altijd jouw gegevens op te vragen die door PetCards bewaard worden. Dit doe je door in de app op ‘Download mijn data’ te drukken. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens per e-mail.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit aan te passen. Dit kun je in je profiel in de app doen. Zijn er zaken in je profiel die je niet kunt veranderen kun je contact opnemen met je aangesloten praktijk om dit aan te laten passen.

Recht op wissen van gegevens en stop gegevensgebruik

Wil je dat PetCards jouw gegevens niet meer gebruikt? Dan heb je het recht op het wissen van jouw gegevens. Dit kun je doen door in de app op ‘Verwijder al mijn data’ te drukken. Als je je gegevens wist kun je geen gebruik meer maken van de app.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat PetCards niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Wat zijn jouw plichten?

PetCards verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het verlenen van digitale zorgverlening. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen jouw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek zonder dat je naam bekend wordt gemaakt.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren hebben wij op z’n minst nodig om PetCards aan te kunnen bieden. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om vast te kunnen stellen wie je bent en om in te loggen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kun je PetCards niet gebruiken.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met PetCards met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via info@petcards.nl.

Privacybeleid